En bøn om styrke og kraft i bøn

”Af hvilken uendelig betydning er det sted, som forbønneren har i Guds rige! Er det ikke et spørgsmål om undring, at Gud skal give mennesker en sådan kraft? Alligevel er der så få, der ved, hvad det er at få fat i hans styrke og bede hans velsignelse over verden. ” EM-grænser

Er vi klar over den magt, vi har til rådighed for os, når vi tager vores autoritet i bøn? De fleste af os er ikke klar over vores autoritet, for hvis vi gjorde det, ville vi bede langt mere. Vi ofrer alt andet for at bede. I stedet for at bekymre os om stigningen i det onde i vores land, ville vi være på vores ansigter, før Gud råber om hans indgriben. Desværre er bøn i mange kirker det svageste led. Det burde være den stærkeste, fordi det er nøglen til Guds velsignelse i åndens område.

Håbet for kristne er en salvet bønbevægelse. Det er Guds folk, der ved styrken og kraften i bøn og håndhæver Guds vilje på jorden gennem den. Myndighed er delegeret magt svarende til en politibetjent, når han håndhæver loven. Gennem vores bønner kan vi ændre atmosfæren over byerne. Gennem vores bønner kan vi bringe demoniske kræfter og fyrstendigheder underlagt og disciple nationerne. Gennem vores bønner frigiver Gud befrielse og forvandler samfundet. Gud opfordrer os til at bruge vores autoritet i bøn til at binde fjendens arbejde og til at miste sit rige på jorden.

Lad os lære at gribe fat i styrken og kraften i bøn og bede Guds velsignelser på jorden. Følgende er en udformet bøn om styrke og kraft i bøn, som du kan bede regelmæssigt.

Min bøn om styrke og kraft i bøn

Herre, jeg beder om, at jeg kan realisere min autoritet i bøn. Lær mig at bede med din styrke og kraft. Jeg vil samarbejde med dig i bøn for at bestemme min fremtid og fremtid for min nation. Jeg vil bede med autoritet for min by. Jeg ønsker at bede kraftige gennembrudsbøn, der bevæger din hånd til handling. Lær mig at komme dagligt til dig og bede trofyldte bønner om mine behov og behovet for dem omkring mig. Jeg kan ikke nå min arbejdsplads eller kvarter uden din magt. Jeg takker dig for, at du husker alle mine bønner, og at de påvirker dit hjerte. Giv mig åbenbaring af min åndelige autoritet (Efeserne 1-18-23).

Lær din kirke at bruge dette magtfulde værktøj til bøn hver dag. Vi kan ikke nå verden og bringe den endelige høst uden stærk dag og nat bøn. Vi er i en kairos tid i historien, og vi har brug for gennembrud i bøn. Hjælp os med at presse gennem forbøn for at se dine planer blive opfyldt. Lær os at stå stærk i autoritativ bøn. Vi frygter ikke fremtiden, men vælger at tage vores fantastiske ansvar i bøn.

Jeg takker dig for, at der er håb for fremtiden, fordi du sidder ved Guds højre hånd, og vi sidder sammen med dig i himmelske steder (Efeserne 2: 6). Du besejrede Satan ved korset, og vi bekæmper en besejret fjende (Kolosserne 2:15). Hjælp os med at håndhæve din autoritet og din vilje på jorden gennem bøn (Jakob 4: 7). Tak, at vi har gennembrudsmyndighed til at ændre nationer. Lær os at gribe fat i bøn og bede velsignelser over vores verden. Tak for kraften i bøn, som er tilgængelig for os. I Jesu navn amen.

I en begrænset periode inviterer Intercessors Arise dig til et gratis webinar kaldet: Sådan nyder du intimitet med Gud i livets travlhed . Du vil modtage 12 gratis bønengavelser, og hvis du ikke kan være der, kan du se afspilningen når det passer dig - SIKKER DIN SÆDE HER!

”Bøn er kraft og styrke, en kraft og styrke, der påvirker Gud, og som er mest hilsen, udbredt og vidunderlig i dets elskelige fordele for mennesket. Bøn påvirker Gud. Guds evne til at gøre for mennesket er målet for muligheden for bøn. ” EM-grænser

Af Debbie Przybylski

Intercessorer opstår internationalt

www.intercessorsarise.org

Interessante Artikler