Bønner til udfrielse

”Du er mit skjulested; du vil beskytte mig mod problemer og omringe mig med befrielsessange. ”Salme 32: 7

Levering kommer ikke med en dagligt garanti. Vi kan ikke klikke på den eller plukke den ud af en linje, og det ser ikke altid det samme ud for mig, som det gør for dig.

Ordbogsdefinitionen af ​​befrielse er ”handlingen med at levere nogen eller noget: tilstanden for at blive leveret; især: frigørelse, redning. ”Vi tænker ofte på lande, der skal retfærdiggøres, mennesker, der lider af hungersnød, der har brug for mad, eller andre der skal reddes i form af lidelser eller overgreb. Og vi bør bedrøvende bede og gribe ind for at frelse andre fra undertrykkende omstændigheder.

Men der er en anden del til definitionen, der ramte en akkord, som Gud har talt ind i mit liv om forvrængede tanker, skam og grænser. Det lyder sådan: ”leveret noget; især: en udtalelse eller beslutning (som f.eks. en dommer fra en jury) udtrykt offentligt. ”Hvad hvis den opfattelse, vi har om os selv, undertiden er netop det, vi skal leveres fra? Den kritiske presning af det moderne liv kan true med at distrahere og fjerne os fra vores kristne identitet, en fortidens beslutning kan hjemsøge os - selvom det skete så længe siden, at vi er den eneste, der stadig er i stand til at spille den igen. Et uretfærdigt resultat ... plettet ry ... mislykket forsøg ... hvis perspektiv filtrerer vi vores gennemløb?

Jesus er vores udfrier (1. Johannes 4: 4). Vores frelse findes i hans offer (Johannes 10: 9-11). Han døde, så vi ikke længere ville blive offer for eller være bundet af skam, forvrængte tanker eller dysfunktionelle grænser. Lad os bede i dag, at vores befrielse, hvad enten det er fra det, fysisk, mentalt eller åndeligt hjælper os, ligger i de dygtige hænder på Jesus, vores helbreder.

En kraftig frelsebøn

Far, i dag, når vi begynder vores bøn, roser vi dig, for Du siger, at vi er bange og vidunderligt lavet (Salme 139: 14). Denne verden er hård. Det truer med at knuse os på mange måder. Fysisk kan vi ikke altid overskride lidelsens lidelser. Syge og skade griber fat i os, og vi er ikke altid helbredet for den oprindelige sundhedstilstand. Mentalt bliver vi bombarderet og trukket af ufiltrerede tanker, der truer med at løbe væk med vores selvværd på daglig basis. Åndelig lover du os en kamp i dette liv. Johannes 10: 10-11 minder os om , ”Tyven kommer kun for at stjæle og dræbe og ødelægge; Jeg er kommet til, at de kan få liv og have det fuldt ud. ” Få vores hjerter til at fokusere på din sandhed i starten af ​​hver dag, forventer en kamp, ​​men også befrielse.

Fader, i overvældende øjeblikke hjælper os med at huske sandheden i Salme 32: 7, ”Du er min skjulested; du vil beskytte mig mod problemer og omringe mig med befrielsessange. ” Mind os om troens storheder, som er gået foran os i mod, med modig tro på din beskyttende frelsehånd.

David besejrede Goliat mod alle odds, og selv efter at han ikke var løbet for sit liv fra kong Saul råbte du til i tro for at udfri ham. Selv efter at han begik forfærdelige fejl, men du overleverede David og elskede ham stadig. For Paul, der torturerede og fik dræbt andre kristne, forlod du ham aldrig selv i hans egen fængselscelle. Hvad vi ikke forstår, er hvor meget Du elsker os uanset vores fejl og frygt. Hjælp os med at tro og styrke vores tro på din kærlighed, for den, der er i os, er større end den, der er i verden. (1. Johannes 4: 4)

Galaterne 5: 1 opfordrer os til handling, til at stå fast i vores tro. ”Det er for friheden, at Kristus har frigivet os. Stå derefter fast, og lad ikke jer blive igen belastet af et åge af slaveri. ” Hjælp os med at vende os fra skam, skabe en vej til venlighed og stå op for dem, der ikke kan tale for sig selv og finde en måde at gøre sikker på dem, der er belastet af forvrængte tanker om, hvem de er. Udrust os gennem lektionerne i vores egen befrielse til at blive ambassadører for din kærlighed. For du forsikrer os, når vi søger dig, vi finder dig, når vi søger dig med hele vores hjerte. (Jeremia 29:13)

Far, vi er taknemmelige for, at du hører os og passe os uden for vores forståelse. ” De retfærdige råber, og Herren hører dem; han befrier dem fra alle deres problemer. ”Salme 34:17 Vi bebrejder bøn om befrielse i vores egne liv og i livet for dem, der lider ved siden af ​​os og rundt om i verden. Vi råber til dig i tro på, at du vil befri os fra vores fysiske smerte og mentale kval. ”Så råbte de til Herren i deres trængsel, og han frelste dem fra deres nød.” Salme 107: 6

Hjælp os med at give slip på vores tidslinje og omfavne din proces og din perfekte timing. Vi lever i en ”skal have det nu” verden, men dine måder overgår bekvemmeligheden ved gratis forsendelse og levering næste dag. Giv os tro og tålmodighed til at omfavne din proces og formål med vores liv, idet vi husker Jesaja 43: 18-19, ”Glem de tidligere ting; ikke dvæle ved fortiden. Se, jeg laver en ny ting! Nu springer det op; opfatter du det ikke? Jeg går en vej i ørkenen og vandløb i ødemarken. ”

Når andre mærker os, skal du give os nåden til at bede for og empati med dem, men oprethold sandheden om, hvad du siger om os, og hvem du siger, vi er. Må vi altid huske at elske andre frem for alt andet (1 Peter 4: 8), men have den indre styrke til at rabat og skelne fra din sandhed. Børn er ikke de eneste, der mobbes og drilles. Stil vores ører på din stemme om nåde, kærlighed og venlighed, når vi reagerer og reagerer på andres angreb. Helbrede vores forvrængte tanker og neddelte grænser. Hjælp os med at beskytte vores hjerter mod skam og adskille vores fejl og fejltagelser fra vores storslåede formål i livet.

Giv os modet til at være modige og modige, som Jesus var, da vi vandrede denne jord, men alligevel venlig og medfølende på samme tid. Gør det umulige muligt i vores liv, når vi søger din vilje i vores liv over vores egne retfærdiggørelses- og forsvarsmekanismer. Hjælp os med at huske denne magtfulde sandhed: ”Er der nogen blandt jer i problemer? Lad dem bede. ”James 5:13

Befri os, Fader, fra hverdagens angreb på vores bevidste, helbred, forhold og videre. Fra hvad der kan se komme og aldrig ville forvente, beskytte og befri os fra noget, der truer med at kaste os væk fra dit kursus for vores liv. Giv os styrke til at elske mennesker, der tilsyneladende er unlovable uden at gå på kompromis med vores karakter som kristne. Skab en tillid til os, der er ustoppelig og ubevægelig, men beskytt vores hjerter mod stolthed. Befri os fra vores forvrængte tanker, sygdom, gæld, tristhed, kampe, sult, smerte, frygt, undertrykkelse, konflikt og vantro, for vi forkynder din fred over vores liv gennem bøn i dag. ”Vær stærk i Herren og i hans mægtige kraft.” Efeserne 6:10 Hjælp os med at tage din rustning hver dag, far. I Jesu navn, Amen.

En bøn om udfrielse fra det onde

Fader Gud, vi priser dig for din kærlighed og trofasthed over for dine børn. Vi roser dig for at være en perfekt, hellig, pålidelig Gud, der er større end alt det onde, vi oplever her på jorden. Vi beder dig om at give os øjne for at se, når det onde er foran os, hjerter til at hader det onde og ønsket om at flygte fra dets nærvær. Vi beder om, at du ikke ville føre os ind i fristelse, men frigøre os fra det onde og bringe os tættere på dig selv. Vi beder om, at den længe forventede Jesus kommer hurtigt og gør alle ting nye. Vi beder om disse ting om hans dyrebare navn. Amen. - Beth Ann Baus

Bøn til at forsvare dit sind

Almægtige Gud, dæk mit sind med hjelmen til din frelse, mind mig konstant om, at jeg er dit barn, og fjenden ikke kan rod med mig. Fix mine tanker, Lord Jesus, om hvad der er sandt, hæderligt, ret, rent, dejligt og beundringsværdigt. Hjælp mig med at tænke på ting, der er fremragende og værdige at rose, så din fred vil bevare mit sind (Filipperne 4: 8-9). Lad mig ikke kopiere denne verdens adfærd og skikke, men omdann mig til en ny person ved at ændre den måde, jeg tænker på. Så vil jeg lære at genkende din vilje for mig, som er god og behagelig og perfekt (Romerne 12: 2, NLT). Mæt mit sind med din sandhed, så jeg er overbevist om, at svarene findes i dit ord, ikke ude i verden. I Jesu navn, Amen. - Cindi McMenamin

Davids bøn om udfrielse

HERRE, hvor mange er mine fjender! Hvor mange stiger op mod mig! Mange siger om mig, ”Gud vil ikke frelse ham.” Men du, HERRE, er et skjold omkring mig, min herlighed, den der løfter mit hoved højt. Jeg råber til HERREN, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Jeg ligger og sover; Jeg vågner igen, fordi HERREN opretholder mig. Jeg vil ikke frygte, selvom titusinder angriber mig på alle sider. Stå op, HERRE! Befri mig, min Gud! Slå alle mine fjender på kæben; bryde de ugudelige tænder. Fra HERREN kommer befrielse. Må din velsignelse være over dit folk. - Salme 3

Bøn for elskede befrielse fra synd

Kære Herre, jeg kommer til dig i dybeste kærlighed og bekymring for min elskede. Som du ved er det svært for mig at se dem gå gennem denne situation. Nogle gange er det endnu sværere at holde mine tanker og følelser i skak. Nogle gange når jeg er i bøn, bliver alle disse ting omrørt, og det er svært for mig at koncentrere mig og høre din stemme. Når jeg går ind i min bønstid med dig lige nu, beder jeg om, at du vil ordne alle disse ting inde i mig. Ryd mit hjerte og sind for alt, hvad der vil hindre min skelnen mellem din stemme. I dit navn beder jeg. Amen. - Carrie Lowrance


Meg skriver om hverdagen inden for Kristi kærlighed på sin blog, //sunnyand80.org.Et hjemmeværende mor, freelance skribent og blogger, bibelstudie og leder for børns tilbedelse team, hun er bosiddende i Ohio med sin mand på ti år, to døtre og deres gyldne doodle.


Denne artikel er en del af vores større bønneressource, der er beregnet til at inspirere og opmuntre dit bøneliv, når du står over for usikre tider. Besøg vores mest populære bønner, hvis du spekulerer på, hvordan man skal bede, eller hvad man skal bede. Husk, at Helligånden beder for os, og Gud kender dit hjerte, selvom du ikke kan finde de ord, du skal bede.

Bøn om helbredelse

Bøn om styrke

Bøn om beskyttelse

Morgenbønner

Godnatbøn

Ærlighedsbøn

Sinners bøn

Bøn om tilgivelse

Bøn om vejledning

Forberedende bøn

Bøn for fred

Bøn for tro

Bøn for kærlighed

Interessante Artikler