30 Kraftfulde gudcitater - Inspirerende udsagn om Gud & fra Gud

Nogle gange er det svært at føle sig tæt på Gud. Det kan være svært at føle hans tilstedeværelse eller høre hans stemme. På disse tidspunkter kan vi stå på ting, som vi ved om ham, ting, som vi har læst i Skriften og opmuntring fra andre brødre og søstre i Kristus. Her kan du finde 30 Gud-citater og inspirerende ord om Gud OG fra Gud for at opmuntre dig i din vandring!

Hvem er Gud? Det er et svært spørgsmål at besvare. Han er alfa og omega. Han er Faderen. Han er kærlig og skaberen, ikke kun af os, men af ​​himlene og jorden og alt der i dem. Han forløser os og redder os. Han er den treenige Gud. Han regerer for evigt.

Gud citerer, hvem han er

Gud sagde til Moses: "JEG ER SOM JEG ER. Dette er hvad du skal sige til israelitterne: 'Jeg ER har sendt mig til dig.' "- 2. Mosebog 3:14

Dette er det budskab, vi har hørt fra ham og erklærer dig: Gud er lys; i ham er der slet ikke mørke. - 1. Johannes 5

"Gud kan ikke give os fred og lykke bortset fra sig selv, fordi der ikke er sådan noget." - CS Lewis

Tilbed ikke nogen anden gud, for HERREN, hvis navn er jaloux, er en jaloux Gud. - 2. Mosebog 34:14

Han binder sin hjord som en hyrde: Han samler lammene i sine arme og bærer dem tæt på sit hjerte; han leder blidt dem, der har unge. Hvem har målt vandet i hans hult hule eller med sin bredde markeret af himlen? Hvem har holdt jordens støv i en kurv eller vejet bjergene på vægten og bakkerne i balance? Hvem kan forstå Herrens Ånd eller instruere HERREN som sin rådgiver? Hvem konsulterede Herren for at oplyse ham, og hvem lærte ham den rigtige vej? Hvem var det, der lærte ham viden eller viste ham stien til forståelse? - Jesaja 40: 11-14

Thi hvem er Gud foruden HERREN? Og hvem er klippen undtagen vores gud? Det er Gud, der bevæbner mig med styrke og holder min vej sikker. Han gør mine fødder som et hjortes fødder; han får mig til at stå på højderne. - 2. Samuel 22: 32-34

Så kom HERREN ned i skyen og stod der sammen med ham og forkyndte sit navn, HERREN. Og han gik foran Moses og sagde: "HERREN, HERREN, den barmhjertige og nådige Gud, langsom til vrede, overflod af kærlighed og trofasthed, opretholder kærlighed til tusinder og tilgir ondskab, oprør og synd. Alligevel gør han ikke lad de skyldige være ustraffet; han straffer børnene og deres børn for forældres synd til tredje og fjerde generation. " - 2. Mosebog 34: 5-7

"Jeg er Alfa og Omega, " siger Herren Gud, "hvem er og hvem der var og hvem der skal komme, den Almægtige." - Åbenbaring 1: 8

Gud citerer om, hvad han gør

Og vi ved, at Gud i alle ting fungerer til gavn for dem, der elsker ham, som er blevet kaldt efter hans formål. For disse forudnævnte Gud forudbestemte han sig også for at blive tilpasset billedet af sin Søn, så han kunne være den førstefødte blandt mange brødre og søstre. Og de, han forudbestemte, kaldte han også; dem, han kaldte, berettigede han også; dem, som han retfærdiggjorde, glorificerede han også. Hvad skal vi så sige som svar på disse ting? Hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke skånede sin egen Søn, men gav ham op for os alle - hvordan vil han ikke også sammen med ham elskværdig give os alle ting? - Romerne 8: 28-32

HERREN din Gud er med dig, den Mægtige kriger, der redder. Han vil glæde dig meget; i sin kærlighed vil han ikke mere irettesætte dig, men glæde sig over dig med sang. "- Zephaniah 3:17

Gud citerer, hvad han har gjort - Gud som skaber

Så talte HERREN til Job ud af stormen. Han sagde: "Hvem er det, der skjuler mine planer med ord uden kendskab? Stag dig selv som en mand; jeg vil spørge dig, og du skal svare mig." Hvor var du, da jeg lagde jordens fundament? Sig mig, hvis du forstår det. Hvem markerede dens dimensioner? Det ved du bestemt! Hvem strækkede en målelinje på tværs af den? På hvad blev dens footings sat, eller hvem lagde sin hjørnesten - mens morgenstjernerne sang sammen, og alle engle råbte af glæde? "Hvem lukkede havet bag døre, da det brast ud fra livmoderen, da jeg lavede skyerne sit tøj og indpakket det i tykt mørke, da jeg fastlagde grænser for det og satte dets døre og stænger på plads, da jeg sagde: ' Så langt kommer du måske og ikke længere; her er dine stolte bølger standset? - Job 38: 1-1

I begyndelsen skabte Gud himlene og jorden. - 1. Mosebog 1:

Herren Gud sagde: "Det er ikke godt for manden at være alene. Jeg vil gøre en hjælper passende til ham." - 1. Mosebog 1:18

"Jo mere vi lader Gud overtage os, jo mere ægte bliver vi os - fordi han skabte os. Han opfandt os. Han opfandt alle de forskellige mennesker, som du og jeg var beregnet til at være ... Det er, når jeg henvender mig til Kristus, når jeg opgiver mig for hans personlighed, begynder jeg først at have en rigtig personlighed som min egen. " - CS Lewis

Gud citerer om Guds kærlighed

"Selv når jeg ikke kan se ham, kan jeg høre den smukke galop af Guds hjerteslag for menneskeheden." –Christine Caine

Men HERREN sagde: "Du har været bekymret for denne plante, skønt du ikke havde tendens til at få den til at vokse. Den sprang op natten over og døde natten over. Og skulle jeg ikke have bekymring for den store by Nineve, hvor der er mere end hundrede og tyve tusinde mennesker, der ikke kan fortælle deres højre hånd fra deres venstre side - og også mange dyr? " –Jonah 4: 10-1

"Det gode at huske er, at selvom vores følelser kommer og går, er Guds kærlighed til os ikke." - CS Lewis

Da alle mennesker blev døbt, blev Jesus også døbt. Og mens han bad, blev himlen åbnet, og Helligånden faldt ned på ham i kropslig form som en due. Og en stemme kom fra himlen: "Du er min Søn, som jeg elsker; med dig glæder jeg mig godt." - Luk 3: 21-22

Kære venner, lad os elske hinanden, for kærlighed kommer fra Gud. Alle, der elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, fordi Gud er kærlighed. Sådan viste Gud sin kærlighed blandt os: Han sendte sin eneste søn til verden, så vi kunne leve gennem ham. Dette er kærlighed: ikke at vi elskede Gud, men at han elskede os og sendte sin Søn som et soningsoffer for vores synder. Kære venner, da Gud så elskede os, burde vi også elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud; men hvis vi elsker hinanden, lever Gud i os, og hans kærlighed bliver fuldstændig i os. Sådan ved vi, at vi lever i ham og han i os: Han har givet os sin Ånd. Og vi har set og vidner om, at Faderen har sendt sin Søn for at være verdens Frelser. Hvis nogen erkender, at Jesus er Guds søn, lever Gud i dem og de i Gud. Og så ved vi og stoler på den kærlighed, Gud har til os. Gud er kærlighed. Den, der lever i kærlighed, lever i Gud og Gud i dem. –1 Johannes 4: 7-16

Gud citerer, hvad han har gjort for os

Men Gud demonstrerer sin egen kærlighed til os på dette punkt: Mens vi stadig var syndere, døde Kristus for os. - Romerne 5: 8

For hvad loven var magtesløs til at gøre, fordi den blev svækket af kødet, gjorde Gud ved at sende sin egen Søn i lighed med syndigt kød til at være et syndoffer. Og således fordømte han synd i kødet, for at lovens retfærdige krav fuldt ud kan imødekommes i os, der ikke lever efter kødet, men efter Ånden. - Romerne 8: 3-4

"Korset viser alvoret i vores synd - men det viser os også den umådelige kærlighed til Gud." –Billy Graham

For så elskede Gud verden, at han gav sin eneste Søn, at den, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. - Johannes 3:16

"Gud beviste sin kærlighed på korset. Da Kristus hang og blødte og døde, var det Gud, der sagde til verden: 'Jeg elsker dig.'" - Billy Graham

Nu er det Gud, der får både os og dig til at stå fast i Kristus. Han smurte os, satte sit segl på ejerskabet på os og lagde sin Ånd i vores hjerter som et depositum, hvilket garanterede, hvad der skal komme. - 2. Korinter 1: 21-22

Gud citerer om vores forhold til Gud

For dem, der ledes af Guds Ånd, er Guds børn. - Romerne 8:14

"Gud er i stand til at tage rodet fra vores fortid og forvandle det til et budskab. Han tager prøvelser og prøver og forvandler dem til et vidnesbyrd." - Christine Caine

På grund af Herrens store kærlighed fortæres vi ikke, for hans medfølelse svigter aldrig. De er nye hver morgen; stor er din trofasthed. - Klagesager 3: 22-23

For jeg er overbevist om, at hverken død eller liv, hverken engle eller dæmoner, hverken nutiden eller fremtiden eller nogen kræfter, hverken højde eller dybde eller noget andet i hele skabelsen, vil være i stand til at adskille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, vores Herre. - Romerne 8: 38-39

Men fra evighed til evigt er HERRENS kærlighed med dem, der frygter ham, og hans retfærdighed med deres børns børn - med dem, der holder hans pagt og husker at adlyde hans befalinger. - Salme 103: 17-18

Det vigtigste, vi kan fjerne fra dette, er, at Gud er en kærlig Gud. Han skabte kærligt himmel og jord og alle skabninger deri. Han skabte kærligt os og ønsket forhold til os - også fra tiden i Edens have. Efter menneskets fald ønsket han en forsoning så meget, at han sendte sin søn til verden for at leve et perfekt liv og dø for at betale straf for vores synder. Det er på grund af dette, at vi står ubetinget for Gud (Rom 8: 1) for dem i Kristus. Vi håber, at du fandt disse 30 Gud-citater nyttige og inspirerende!


Denne artikel er en del af vores større ressource til inspirerende citater, der er beregnet til at opmuntre og styrke din tro. Besøg vores mest populære citater fra velkendte kristne og teologer for at finde mere inspiration. Husk, at Helligånden kan arbejde gennem os, når vi har tro og deler den med andre! Venligst pass alle citater, der berører dit hjerte, fordi du aldrig kender lys, du vil skinne på en andens mørke dag!

Bøncitater

Citater om kærlighed

30 Inspirerende kristne citater

Hope Citater

Guds kærlighedscitater

Dr Martin Luther King Jr Citater

Dietrich Bonhoeffer Citater

Charles Spurgeon Citater

Billy Graham citater

Corrie Ten Boom-citater

CS Lewis-citater

Elisabeth Elliot Citater

Mor Teresa citater

NÆSTE: Kraftige citater om kærlighed

Redaktørens valg

  • 5 smukke lektioner for forældre, der lider af depression
  • 10 klier, der findes i hver kirke


Interessante Artikler