Dåb: Hvad er det? Betydning og definition

Der er så mange spørgsmål omkring den kristne term dåb. Det ser ud til, at hver kirke har en anden metode eller idé om, hvad dåb betyder, og hvordan skridtet tages. Vi håber at besvare alle dine spørgsmål om at blive døbt, så du med sikkerhed kan tage dette trin med identifikation med Kristus Jesus!

  • Hvad er dåb
  • Skal du blive døbt for at blive frelst?
  • Spædbørn til børn mod dåb til voksne
  • Dåb af Jesus
  • Skrifter om dåb

Hvad er dåb?

Dåb er en ydre handling, der symboliserer det indre fænomen ved at komme til og acceptere Jesus Kristus som reel, som Gud inkarnerer, som det opofrende middel, hvorpå de, der tror på ham, for evigt kan forsones med Gud. Formålet med dåb er at give et visuelt vidnesbyrd om vores engagement i Kristus. Det er det første trin i discipelskab (Apg 8: 26-39).

Det græske ord for "dåb" er "βαπτιζω". De engelske bogstaver ser sådan ud: "baptidzo." Det græske ord "baptidzo" betyder bogstaveligt at "dyppe" eller "fordybe".

Symbolikken ved dåb er, at ligesom Kristus døde og blev begravet, så er den døbt person nedsænket (hvad enten det er fysisk eller symbolsk) under vandet. Og ligesom Kristus rejste sig op igen under jorden, rejser den døbt sig sig op igen under vandet. Under vandet er den troendes gamle, døde, tunge, kvælende liv. Ud af vandet, renset af Kristi blod, er den troendes nye, friske, målrettede liv.

Dåb er som en vielsesring. Vi har på os en vielsesring som et symbol på vores engagement og hengivenhed. På samme måde er dåb et billede af hengivenhed og engagement i Kristus. En vielsesring minder os og fortæller andre, at vi hører til en særlig person. På samme måde minder dåben os og andre om, at vi er viet til Kristus og hører til ham.

Uddrag af What is Baptism af John Shore

Skal du blive døbt for at blive frelst?

I henhold til Guds ord er dåb ikke et krav om frelse. Lad os undersøge, hvad Skriften lærer om dette spørgsmål:

Det er helt klart af sådanne passager som Apostlenes gerninger 15 og Romerne 4, at ingen ydre handling er nødvendig for at frelse. Frelse er ved guddommelig nåde gennem tro alene (Romerne 3:22, 24, 25, 26, 28, 30; 4: 5; Galaterne 2:16; Efeserne 2: 8-9; Filipperne 3: 9 osv.). Hvis vanddåb var nødvendigt for frelse, ville vi forvente at finde det stresset, hver gang Jeuss frelsende evangelium præsenteres i Skriften Paulus aldrig gjorde vanddåb til nogen del af hans præsentationer af evangeliet. I 1. Korinter 15: 1-4 giver Paulus en kortfattet oversigt over det evangeliske budskab, han forkyndte. Der er ingen omtale af dåb. I 1. Korinter 1:17 siger Paulus, at ”Kristus sendte mig ikke til at døbe, men for at forkynde evangeliet”, hvilket således klart adskiller evangeliet fra dåb.

Hvis dåb var en del af selve evangeliet, nødvendigt til frelse, hvad ville det da have gjort Paulus at prædike evangeliet, men ikke døbe? Ingen ville være blevet reddet. Den ulykkelige kvinde (Lukas 7: 37-50), den lammede mand (Matt 9: 2), publicisten (Luk 18: 13-14) og tyven på korset (Luk 23: 39-43) oplevede alle tilgivelse af synder bortset fra dåb. For den sags skyld har vi ingen fortegnelse over, at apostlene blev døbt, men alligevel udtalte Jesus dem rene for deres synder (Johannes 15: 3 - bemærk, at Guds ord, ikke dåb, er det, der renser dem).

Der er to bibelvers, der kan forårsage forvirring med hensyn til, hvordan dåb og frelse nævnes samlet. Apostlenes gerninger 2:38 siger "omvende dig og blive døbt" ... hvilket betyder, at dåb ikke er påkrævet, men et fysisk næste skridt, der skal tages efter det åndelige skridt. Markus 16: 6 "Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst, men den, der ikke tror, ​​vil blive fordømt." ... igen, dåb er angivet som et naturligt næste skridt efter den åndelige tro. Det er den tro, der giver frelse og den manglende tro på, der forårsager fordømmelse.

Vanddåb er bestemt vigtig, men det Nye Testamente lærer ikke, at dåb er nødvendigt for frelse.

Uddrag fra Er dåb nødvendig for frelse? af John MacArthur

Spædbørn til børn mod dåb til voksne

Hvad er forskellen mellem dåb til spædbørn og voksen? Lad os se på, hvordan barnedåb begyndte, og hvorfor det er vigtigt for voksne at tage det symbolske trin i dåben.

Børnedåb stammede fra lære fra nogle af de tidlige 2. og 3. århundrede kirkefædre om, at dåb skyllede bort synd. Dette betød, at hvis du døde uden at blive døbt, døde du med dine synder uforglemmede og dermed gik til helvede (eller skjærsilden, efterhånden som dette koncept udviklede sig over tid). Med den høje barnedødelighed i de tidlige århundreder kom konceptet med at døbe babyer så hurtigt som muligt på mode. Da det ikke nødvendigvis er godt at skubbe babyhoveder under vand, greb ideen om at drysse.

Igen betyder ordet dåb ikke ”drys eller” hæld ”. Det græske ord "baptidzo" betyder bogstaveligt talt at "dyppe" eller "fordybe".

Gennem Kirkens år har dåb ved nedsænkning antaget adskillige former. Nogle døber ved at dyppe tre gange i "Faderens, sønens og Helligåndens navn". Andre bruger den jødiske model til at døbe hedningens konvertitter til jødedommen. De indviede bærer hvide klæder og dyppes tre gange frem og tre gange bagud. den almindelige dåbsmåde er en gang baglæns for at skildre Kristi død, begravelse og opstandelse.

Ifølge Romerne 6: 1-10 viser dåben mindst tre ting:

  1. For det første er dåb et billede af Kristi død, begravelse og opstandelse. Når vi står i vandet, repræsenterer vi Kristus på korset. Når vi er dyppet under vand, illustrerer vi Kristi begravelse. Når vi kommer ud af vandet, demonstrerer vi Kristi opstandelse.
  2. For det andet er dåb et personlig vidnesbyrd for os om, at vore synder skylles væk. Når vi går under vandet, bekræfter vi, at vores synder er tilgitt, og når vi kommer ud af vandet, genopstår vi til at leve et nyt liv i Kristus.
  3. For det tredje repræsenterer dåb vores personlige identifikation med Kristus. Paulus erklærede i Romerne 6: 3-4 “Vi blev begravet med Kristus under dåb, og vi er opdrættet til at vandre i et nyt liv” som tilgivne efterfølgere af Kristus styrket af Guds Ånd.

At blive drysset eller få vand hældt over dit hoved, da du var et spædbarn eller for ung til at forstå, glip af dåbets punkt på alle tre niveauer.

Bibelen lærer, at forpligtelsen til Kristus altid går foran dåben. Faktisk er dåb dit vidnesbyrd om at overgive dit liv til Kristus. Det nye testamentes orden bliver ikke døbt og modtager derefter Kristus. Det er altid først, du modtager Kristus, og så bliver du døbt. Hvis du ikke var opmærksom på at underkaste dig Kristi herredømme, er det umuligt at tænke på din dåb som en personlig forpligtelse overfor Kristus.

Uddrag fra Er det vigtigt at blive døbt som voksen? af Dr. Roger Barrier

Jesu dåb

Matthew 3: 13-17 - "Så kom Jesus fra Galilæa til Jordan for at blive døbt af John. Men Johannes prøvede at afskrække ham og sagde:" Jeg er nødt til at blive døbt af dig, og kommer du til mig? "Jesus svarede, "Lad det være sådan nu; det er korrekt af os at gøre dette for at opfylde al retfærdighed." Så samtykkede John. Så snart Jesus blev døbt, gik han op af vandet. I det øjeblik blev himlen åbnet, og han så Guds Ånd falde som en due og tænde på ham. Og en stemme fra himlen sagde: "Dette er min Søn, som jeg elsker; hos ham glæder jeg mig godt."

Hvis Johannes døbede til omvendelse og Jesus var uden synd, hvorfor skulle han da døbes? Jesu mening i Matteus 3:15 var ikke et udsagn om, at dåb er nødvendigt til frelse, og heller ikke at han havde brug for at omvende sig fra noget. Det jødiske folks hensigt med dåb var at betegne deres beredskab til at følge Guds vilje. Så ved at deltage i denne handling, ved at inkludere sig selv i denne tradition for sit folk, "opfylder Jesus al retfærdighed" ikke kun ved den fysiske handling, men ved den åndelige implikation af den.

Der var intet skriftligt juridisk krav om, at Jesus skulle døbes for at indvie hans tjeneste. Jesus fulgte loven, men han fulgte også traditionerne i tråd med lovens hjerte. Ved denne handling forkynder Jesus begyndelsen på sin tjeneste.

Uddrag af hvorfor blev Jesus døbt af Joel Stucki

Skrifter om dåb

1 Peter 3:21 - "og dette vand symboliserer dåb, der nu redder dig også - ikke fjernelse af snavs fra kroppen, men løftet om en klar samvittighed overfor Gud. Det redder dig ved Jesu Kristi opstandelse."

Kolosserne 2:21 - "efter at du er blevet begravet med ham ved dåb, hvor du også blev opvokset med ham gennem din tro på Guds arbejde, som opvokste ham fra de døde."

Efeserne 4: 4-6 - "Der er et legeme og en ånd, ligesom du blev kaldt til ét håb, da du blev kaldt; en Herre, en tro, en dåb; en Gud og Far til alle, der er over alle og gennem alt og i alt. "

Apostlenes gerninger 22:16 - "Og hvad venter du nu på? Stå op, blive døbt og skyl dine synder væk og kald hans navn."

Læs flere bibelvers om dåb på BibleStudyTools.com

Gaver til dåb og kristne familier

Her er nogle af de bedste kristne bøger for små børn til at fremme deres viden og påskønnelse af Gud og Jesus.

Ud over disse bøger kan du opdage endnu flere smukke dåbsgaver.


Denne artikel er en del af vores større ressourcebibliotek over termer, der er vigtige for den kristne tro. Fra himmel og helvede til nattverd og dåb ønsker vi at give artikler, der er lette at læse og forstå, der besvarer dine spørgsmål om teologiske udtryk og deres betydning.

Hvad er blasfemi, og hvorfor er det så dødbringende?

Hvad er kætteri?

Åndens frugt - hvad er de?

10 ting at vide om at tale i tunger

Hvad er tienden?

Hvad er sabbaten, og er den stadig vigtig?

Himmel - Hvordan er det? Hvor er det?

Helvede - 10 ting, du skal vide

Dåb - Hvad betyder det, og hvorfor er det vigtigt?

Nattverd - 10 vigtige ting at huske

Treenigheden - Fader, Søn, Hellig Ånd forklaret

Guds rustning - Hvad er det, og hvordan man bruger det

Hvad er Agape Love?

Hvad er frelse?

Helligånden

Hvad er synd?

Interessante Artikler