Hvad er tro, og hvorfor er det vigtigt?

Tro. Det er et ord, vi hører kastet rundt hele tiden. Behold troen. Gå i tro. At have tro. Så hvad er tro? Tro har flere forskellige definitioner.

1. Fuld tillid eller tillid til nogen eller noget.

2. Stærk tro på Gud eller i en religions læresætninger, der er baseret på åndelig anfægtelse snarere end sandhed.

3. Et system med religiøs tro.

4. En fast tro eller teori

Hvad siger Bibelen om tro?

Bibelen siger, at tro er tillid til det, vi håber på, og forsikringen om, at Herren fungerer, selvom vi ikke kan se det. Troen ved, at uanset hvad situationen er i vores liv eller andres, at Herren arbejder i den.

Det hebraiske ord for tro er emunah, som betyder ”støtte.” Dette er perfekt, fordi tro er som ”Herrens støtte” for os, fordi han arbejder i enhver situation for at være sin herlighed. Uanset hvad vi tænker, ved han altid bedst, og der er mange gange, vi er nødt til at se ved tro og ikke vores egne øjne.

5 bibelvers om tro:

  • ”Og Abraham troede på Herren, og Herren tællede ham retfærdig på grund af sin tro.” - Genesis 15: 6, NLT
  • ”Tro viser virkeligheden af ​​det, vi håber på; det er beviset for ting, vi ikke kan se. Gennem deres tro opnåede folk i gamle dage et godt omdømme. Ved tro forstår vi, at hele universet blev dannet efter Guds befaling, at det, vi nu ser, ikke stammede fra noget, der kan ses. ”- Hebræerne 11: 1-3, NLT
  • ”Da Israels folk så den magt, som Herren havde løsrevet mod egypterne, blev de fyldt med ærefrygt for ham. De sætter deres tro på Herren og hans tjener Moses. ”- 2. Mosebog 14:31, NLT
  • ”Sørg for at frygte Herren og tjene ham trofast. Tænk på alle de vidunderlige ting, han har gjort for dig. ”-1 Samuel 12:24
  • ”Han vil beskytte sine trofaste, men de ugudelige forsvinder i mørke. Ingen vil lykkes ved tro alene. ”-1 Samuel 2: 9

Hvor kommer tro fra?

"For det er af nåde, du er blevet frelst gennem tro - og dette er ikke fra jer selv, det er Guds gave - ikke ved gerninger, så ingen kan prale af." - Efeserne 2: 8-9

Tro kan kun komme fra et nyt hjerte, regenereret af Gud; derfor er tro en gave fra Gud. Det er den unikke måde, som Gud bruger til at bringe frelse til sit folk. Vi styrker vores tro ved at læse Bibelen og høre evangeliet. Jo mere vi fordyber os i sandheden, jo mere vokser vores selvtillid. Alle, der er frelst, er blevet begavet tro. Det er evnen til at tro, at Gud er, som han siger, at han er og stole på ham i alle ting for alle ting. Tro hjælper også med at bekæmpe vantro og motiverer os til at gøre det, som Gud ønsker, at vi skal gøre. Ikke kun vokser vi vores tro ved at læse Skriften og bede i vores egen tid, men også ved at høre budskabet i kirken med andre troende.

Begrundelse ved tro betyder, at Gud har fjernet straffen for vores synder og har erklæret os for at være retfærdige. Ved Guds arbejde har vi fred med vores Herre Jesus Kristus.

”Da vi er blevet gjort ret i Guds øjne ved tro, har vi fred med Gud på grund af hvad Jesus Kristus, vores Herre, har gjort for os.” Romerne 5: 1 (NLT)

Hvad er forskellen mellem tro og tro?

Tro og tro bruges ofte i den samme kontekst, undertiden ombytteligt, men de er ikke helt de samme ting. Tro er en stærkt holdning om en idé eller verdensanskuelse. Tro er også meninger, som du danner om det, du læser, hører eller ser. Tro kan ændre sig over tid, når du vokser og lærer nye ting. Tro er ikke noget, du starter og bygger fra; tro kan kun modtages, den skal gives af Gud. Sand tro kan tage tvivl og spørgsmål, men den forbliver intakt. Vi kan vokse i vores tro, men fundamentet er altid det samme. James 2:19 siger:

"Du tror, ​​at der er en Gud. Godt! Selv dæmonerne tror på det - og ryster."

Du kan tro, at der er en Gud, også at der er en Gud, men tror du, at han er din Gud? Gud producerer tro på os ved at give os nye hjerter og åbne vores øjne for at se, at han er vores Gud, og vi har brug for ham. Ændrer din tro på Gud den måde, du lever dit liv på? Der er nogle, der siger, at de tror på Gud, men den måde, de lever deres liv på, ændrer ikke; de er motiverede af andre faktorer. Tro ændrer, hvordan vi lever vores liv, tro motiverer os til at bevæge os i livet.

At have tro på Bibelen betyder at have tillid til, at Guds ord er sandheden. Troen på, at Gud begyndte i os, vil vokse, når han udsættes for Guds ord. Det er at vide, at hver gang du læser Bibelen, overføres Guds ord i dig. Bibelen siger, at tro ikke er fjollet eller irrationel. Det er heller ikke en følelse af nærhed til Gud. I stedet kan tro være i stand til at stole på Gud for det, han har lovet i sit ord.

5 eksempler på mennesker i Bibelen, der havde tro

1. Maria var tro mod Gud, da hun blev valgt til at være mor til hans søn. Maria stolede på hende Gud og den rolle, han havde valgt for hende.

"Engelen svarede: 'Den Hellige Ånd kommer over dig, og Den Højeste kraft vil overskygge dig. Så den hellige, der skal fødes, kaldes Guds Søn. Selv din slægtning Elizabeth får et barn i sin alderdom, og hun, der siges at være ude af stand til at blive gravid, er i sin sjette måned. For intet ord fra Gud vil nogensinde mislykkes. ' 'Jeg er Herrens tjener, ' svarede Maria. 'Må dit ord til mig blive opfyldt.' Så forlod englen hende. " -Luke 1: 35-38

2. Abraham troede på Gud, da han blev kaldt til at ofre sin eneste søn som brændoffer. Han rejste ud næste morgen, efter at Gud fortalte ham, hvor han skulle hen, og han havde tro på, at Gud ville give.

”Nogen tid senere testede Gud Abraham. Han sagde til ham: 'Abraham!' „Her er jeg, " svarede han. Så sagde Gud, "Tag din søn, din eneste søn, som du elsker - Isak - og gå til Moriah-området. Ofre ham der som et brændoffer på et bjerg, jeg vil vise dig .' Tidligt næste morgen rejste Abraham sig og lastede sit æsel, han tog med sig to af sine tjenere og sin søn Isak. Da han havde skåret nok træ til brændofferet, gik han ud til det sted, som Gud havde fortalt ham om. tredje dag, Abraham så op og så stedet i det fjerne. Han sagde til sine tjenere: 'Bliv her med æselet, mens jeg og drengen går derover. Vi vil tilbede og så vil vi vende tilbage til dig.' Abraham tog træet til brændofferet og lagde det på sin søn Isak, og han bar selv ilden og kniven, mens de to gik sammen, sagde Isak og sagde til sin far Abraham: 'Fader?' "Ja, min søn?" Abraham svarede: "Ilden og træet er her, " sagde Isak, "men hvor er lammet til brændofferet?" Abraham svarede: 'Gud selv leverer lammet til brændofferet, min søn.' Og de to fortsatte sammen. " -Genesis 22: 1-8

3. Shadrach, Meshach og Abednego havde tro, da de blev kastet i den fyrige ovn af kong Nebukadnezzar. De var ikke i tvivl om, at Gud ville redde dem.

”Hvis vi bliver kastet i den brændende ovn, er den Gud, vi tjener, i stand til at befri os fra den, og han vil befri os fra Deres Majestæts hånd. Men selvom han ikke gør det, vil vi have, at du ved, Din Majestet, at vi vil ikke tjene dine guder eller tilbede det billede af guld, du har oprettet. ”- Daniel 3: 17-18

"De så, at ilden ikke havde skadet deres kroppe, og at der ikke blev sunget et hår på deres hoveder. Deres klæder blev ikke svidd, og der var ingen lugt af ild på dem. Da sagde Nebukadnezzar: Ros til Sadrak's Gud, Meshach og Abednego, der har sendt sin engel og reddet sine tjenere! De stolede på ham og trossede kongens befaling og var villige til at opgive deres liv snarere end at tjene eller tilbede nogen gud undtagen deres egen Gud. " -Daniel 3: 27-28

4. Esther havde tro på at gå til kongen uanmeldt og afsløre Hamans plan om at dræbe jøderne.

"Da Ester's ord blev rapporteret til Mordecai, sendte han dette svar tilbage: 'Tror ikke, at fordi du er i kongens hus, vil du alene af alle jøder undslippe. For hvis du forstår stille på dette tidspunkt, lettelse og befrielse for Jøder vil rejse sig fra et andet sted, men du og din fars familie kommer til at omgås. Og hvem ved kun, at du er kommet til din kongelige stilling i så lang tid som dette? ' Så sendte Esther dette svar til Mordecai: "Gå, saml alle jøderne, der er i Susa, og fast efter mig. Spis ikke eller drikke i tre dage, nat eller dag. Jeg og mine ledsagere vil faste, som du gør. Hvornår dette er gjort, jeg vil gå til kongen, selvom det er imod loven. Og hvis jeg omkommer, går jeg til grunne. '"- Ester 4: 12-16

5. Moses havde tro, da Gud bad ham om at føre israelitterne ud af Egypten og over Røde Hav væk fra alt, hvad de vidste.

"Da Farao nærmet sig, så israelitterne op, og der var egypterne, der marsjerede efter dem. De blev bange og råbte til HERREN. De sagde til Moses: Var det fordi der ikke var nogen grave i Egypten, som du førte os til Ørkenen skal dø? Hvad har du gjort med os ved at føre os ud af Egypten? Sagde vi ikke til dig i Egypten: "Lad os være i fred; lad os tjene egypterne?" Det ville have været bedre for os at tjene Egypterne end at dø i ørkenen! ' Moses svarede folket: "Vær ikke bange. Stå fast, og du vil se den befrielse, som HERREN vil bringe dig i dag. De egyptere, du ser i dag, vil du aldrig se igen. HERREN vil kæmpe for dig; du behøver kun at være stille . ”- Eksodus 14: 10-14

Sådan vokser du i tro

Der er flere forskellige måder, vi kan vokse i vores tro på.

1. Bed Gud om at øge din tro. Hvis du kæmper for din tro, skal du bede ham om mere af det. Han vil være glad for at skaffe det gennem Helligånden.

2. Fokuser på at adlyde Gud. Ingen er perfekte, og vi laver alle fejl, men hvis du fokuserer på at følge Guds ord og kommandoer, vil din tro vokse naturligt.

3. Brug tid på at læse og høre Guds ord. Brug tid hver dag på at læse Guds ord, og blød det ind i dit hjerte og sind. Hvis din livsstil er optaget, skal du lytte til en prædiken eller en kristen podcast. At sætte Hans ord i dit hjerte og sjæl vil styrke din tro i de barske tider.

4. Brug tid sammen med andre troende. Vi er beregnet til at tilbede sammen, bede sammen og dele vores tro med hinanden. Det kan være opmuntrende at høre om andres rejser i tro. Studer også Bibelen sammen, opmuntre hinanden i gudfrygtige discipliner.

5. Brug tid i inderlig bøn. At planlægge et bestemt tidspunkt hver dag at tilbringe med Gud i bøn gør en enorm forskel. Dette er din tid alene med ham til at diskutere alt, hvad der ligger i dit hjerte og sind. Vær stille og lyt omhyggeligt, og din tro vil vokse i overflod.

Hvordan lever vi efter tro og ikke af syn?

At leve i tro og ikke ved syne betyder, at du er villig til at gå ind i det ukendte. Det er at stole på Gud, selvom du ikke ved, hvor han fører dig, eller hvad resultatet bliver. Jeg har levet i tro over en bestemt situation i næsten tre år. Jeg har bedt om denne situation inderligt. Jeg ved ikke, hvordan det vil vise sig, eller hvor det vil føre. Alt hvad jeg ved er, at Gud arbejder, og jeg venter tålmodig på at se resultatet. Det er ikke let, og det er ikke sjovt, men jeg ved, at han har kontrol, og det er her jeg finder min ro.

Sådan holdes troen i vanskeligheder

1. Hold en positiv holdning og reflekterer over Guds løfter. Vi skal prise Jesus under alle ting og under alle omstændigheder.

2. Overgiv dine omstændigheder til Gud. Det kan være så let at blive oprørt og ryste vores næve mod ham, når tingene ikke går rigtigt. I stedet skal du bede ham om hjælp og om at ændre dine omstændigheder. Lad ham tage rattet og stole på, hvad han vil gøre.

3. Vær generøs. Bibelen siger, at selv i vanskeligheder skal vi give. Det forekommer intuitivt, når du kæmper for at holde dit hoved over vandet. Når du giver og velsigner en anden, velsigner du dig selv også. Gud elsker en munter giver.

4. Brug mere tid i Ordet. Dette vil hjælpe med at holde dig jordet og ikke gå i en anden retning på grund af forvirring eller desperation.

5. Nå ud til venner og familie. En af de bedste ting at gøre i svære tider er at komme tæt på dem, der elsker dig mest. Sæt dig ned og diskuter din situation med en nær ven eller familiemedlem, og lad dem give dig en vis opmuntring. At være forbundet med andre er afgørende. At have tro betyder, at vi er en del af et pagtorgan af troende, en familie af brødre og søstre, der er forenet i Jesus Kristus.

Den ægte tro handling, der er muliggjort ved Guds nådegave til os, er fuldstændig tillid til Herren under alle omstændigheder, selv når vi ikke forstår, hvorfor der sker noget eller ikke sker.

Lad os bede:

Kære Gud,

Hjælp mig med at vokse i min tro. Hjælp mig med at læne dig på dig i gode tider og dårlige. Hjælp mig med ikke at være hurtig til vrede og i stedet have en gudfrygtig tankegang. Tal til mit hjerte, når jeg læser dit ord og fremhæv vers af opmuntring. Hjælp mig med at stole på dig i enhver situation og i enhver situation. I dit navn Jesus beder jeg. Amen.


Carrie Lowrance er forfatter og forfatter. Hun er blevet offentliggjort på Huffington Post, The Penny Hoarder og ParentMap. Hun er også forfatter til to børnebøger, Don't Eat Your Boogers (Du bliver grøn) og Brocks Bad Temper (Og tidsmaskinen). Du kan finde ud af mere om hende på hendes hjemmeside, www.carrielowrance.com

Interessante Artikler