Hvordan ser Gud ud?

Børn har en måde at stille enkle spørgsmål, der kræver et ligetil svar. Enhver forfatter ved, at processen med at sige store ideer i kort, almindeligt sprog er en ekstraordinær virksomhed. Hvem blandt os blandt andet ikke hørte et lille barn spørge en søndagsskolelærer eller hendes far: ”Hvordan ser Gud ud?” Vi kan måske fristes til at svare, ”skat, jeg ved bare ikke.” Og det ville være et ret ærligt svar. Men barnet fortjener at kende den fulde sandhed.

Lad os først starte med at sørge for, at vi går til de hellige skrifter som grund og autoritet for alt, hvad vi vil sige om Gud og hans åbenbaring af sig selv til sin skabelse. Den kortere katekisme fra Westminster, som var forberedt på, at børn lærte sandheden i Hellig Skrift, giver os et kort resumé af, hvad Bibelen siger om, hvordan Gud ser ud (samt besvarer andre spørgsmål om Gud). Lad os se på spørgsmålet og svaret og notere de skriftlige referencer, der understøtter svaret:

Skrifter fra Westminster Shorter Catechism om Guds karakter

Spørgsmål. 4. Hvad er Gud?

A. Gud er en Ånd [a], uendelig [b], evig [c] og uforanderlig [d] i hans væsen [e], visdom [f], kraft [g], hellighed [h], retfærdighed [i] ], godhed [j] og sandhed [k].

[en]. Deut. 4: 15-19; Luk 24:39; Johannes 1:18; 4:24; Apostlenes gerninger 17:29

[B]. 1 Kongebog 8:27; Ps. 139: 7-10; 145: 3; 147: 5; Jer. 23:24; Rom. 11: 33-36

[C]. Deut. 33:27; Ps. 90: 2; 102: 12, 24-27; Åb 1: 4, 8

[D]. Ps. 33:11; Mal. 3: 6; Heb. 1:12; 6: 17-18; 13: 8; Jas. 01:17

[E]. Eks. 3:14; Ps. 115: 2-3; 1 Tim. 1:17; 6: 15-16

[F]. Ps. 104: 24; Rom. 11: 33-34; Heb. 4:13; 1 Johannes 3:20

[G]. 1 Mos 17: 1; Ps. 62:11; Jer. 32:17; Måtte. 19:26; Åb 1: 8

[H]. Heb. 1:13; I Pet. 1: 15-16; 1 Johannes 3: 3, 5; Åb 15: 4

[jeg]. 1 Mos 18:25; Eks. 34: 6-7; Deut. 32: 4; Ps. 96:13; Rom. 3: 5, 26

[J]. Ps. 103: 5; 107: 8; Matt. 19:17; Rom. 2: 4

[K]. Eks. 34: 6; Deut. 32: 4; Ps. 86:15; 117: 2; Heb. 06:18

Sp. 5. Er der flere guder end en?

A. Der er kun én [a], den levende og sande Gud [b].

[en]. Deut. 6: 4; Er en. 44: 6; 45: 21-22; 1 Kor. 8: 4-6

[B]. Jer. 10:10; Johannes 17: 3; 1 Thess. 1: 9; 1 Johannes 5:20

Spørgsmål. 6. Hvor mange personer er der i Godhead?

A. Der er tre personer i Gudenheden; Faderen, Sønnen og Helligånden [a]; og disse tre er en Gud, den samme i substans, ens i kraft og herlighed. [B]

[en]. Matt. 3: 16-17; 28:19; 2 Kor. 13:14; 1 Pet. 1: 2

[B]. Ps. 45: 6; Johannes 1: 1; 17: 5; Apostlenes gerninger 5: 3-4; Rom. 9: 5; Kol 2: 9; Judas 24-25

Sp. 21. Hvem er forløser af Guds udvalgte?

A. Den eneste forløser af Guds udvalgte er Herren Jesus Kristus [a], der, som var den evige søn af Gud [b], blev menneske [c], og sådan var og fortsætter med at være, Gud og menneske i to adskilte natur, og en person, for evigt [d].

[en]. Johannes 14: 6; Apostlenes gerninger 4:12; 1 Tim. 2: 5-6

[B]. Ps. 2: 7; Matt. 3:17; 17: 5; Johannes 1:18

[C]. Er en. 9: 6; Matt. 1:23; Johannes 1:14; Gal. 4: 4

[D]. Apostlenes gerninger 1:11; Heb. 7: 24-25

Spørgsmål. 22. Hvordan blev Kristus, da han var Guds Søn, mand?

A. Kristus, Guds Søn blev menneske ved at tage sig selv et sandt legeme og en fornuftig sjæl [a], idet han blev undfanget af Helligåndens magt, i jomfru Marias skød og født af hende [ b] endnu uden synd [c].

[en]. Phil. 2: 7; Heb. 2:14, 17

[B]. Luke 1:27, 31, 35

[C]. 2 Kor. 5:21; Heb. 4:15; 7:26; 1 Johannes 3: 5

Nu må jeg indrømme, at det er en betydelig samling af Skriften. Men jeg tror, ​​du vil se, at genialiteten til en konfessionel kristendom er, at vi kan stå på skuldrene af giganter, der har stillet spørgsmålet og besvaret det, gennem års studier og midt i et antal ministre og lærde og endda forskellige grene af den kristne tro. Fra dette skriftkompendium kan vi besvare spørgsmålet om, hvordan Gud ser ud med tre magtfulde principper.

Her er 3 principper fra Bibelen, der viser os, hvordan Gud ser ud:

1. Gud er en ånd og har ikke et legeme som mennesket

De hedenske nationer omkring det gamle Israel befandt sig i et primitivt mørke, stadig mistet og levende ”øst for Eden.” Forgreningerne for menneskets fald var vidtrækkende og omfattede en ”syntetisk virkning”. Det vil sige, at det ikke kun var jorden, der var inficeret med torner, men menneskets sind blev inficeret af synd. Uden Guds åbenbaring begyndte menneskeheden således over hele verden at tilbe afguder, der blev skabt af deres egen hånd. Eller de ville tilbede ting i skabelsen - ”natur”, som vi ofte kalder det - for at forklare sig selv den storslåede udstilling af magtfulde kræfter rundt omkring.

Der var en månegud, en solguddom, og visse træer blev tilbedt som frugtbarhedsgud. Vi husker den slående observation af John Calvin, der sagde, at vores sind er en ægte idolfabrik. Midt i denne kedel af billedskabende mani blev det gamle Israel valgt til at bringe Guds og hans Forløsers budskab til jordens ender. Og således åbenbarede Gud sig for Abraham, Isak og Jakob.

Gud kodificerede sin åbenbaring om, hvordan vi skal forholde os til Gud og hinanden i decalogen, dvs. de ti bud. Den Almægtige Gud indgik en pagt med Abraham for at bringe Messias ud, som ville være en velsignelse for enhver skabning på jordens overflade. Og en del af Israels skattekammer af guddommelig viden var, at Gud er Ånd. Han havde ikke en krop som mænd. Han forbød mennesker at skabe afguder eller tilskrive guddommelige attributter til livløse genstande eller til mennesker. Gud deler ikke sin herlighed. Han alene skal tilbedes i ånd og sandhed.

Det er imidlertid ikke slutningen på Guds åbenbaring for menneskeheden. For i Guds løfte ville Messias komme frem i Guds åbenbaring på en ny måde. Og det er vores næste princip.

2. Gud blev menneske uden nogensinde at ophøre med at være guddommelig

Vi kalder denne inkarnation. Inkarnation er den almægtige Guds herlige handling, hvorved han tog på sig et menneskes billede uden nogensinde at ophøre med at være Gud. Han kom til os gennem den jomfruelige fødsel. Han var sårbar som en lille baby i et fodertrug. Han fik en jordisk far, Joseph, som blev kaldet af Gud til at beskytte Jesus. Men vores Herre Jesus Kristus, søn af en håndværker fra Nazareth, adopteret til Judas løve, i henhold til den patriarkalske afstamning af Israel designet af Gud, demonstrerede, at han altid var den Almægtige. Jesus sagde endda, at du vil se faren, så bare se på mig. Så vi ser Herren Jesus helbrede, vandre på vandet, blive korsfæstet, opvokst fra de døde, opstige til himlen, og i alle disse ting observerer vi Guds guddommelige natur ved arbejde i Kristus. Det var St. Paul, der ledede os i vores forståelse af Guds billede:

”Han er billedet af den usynlige Gud, den førstefødte over hele skabelsen. For ved ham blev alle ting skabt, der er i himlen og som er på jorden, synlige og usynlige, hvad enten det er troner eller herredømme eller fyrstedømme eller kræfter. Alle ting blev skabt gennem ham og for ham. Og han er foran alle ting, og i ham består alle ting. Og han er hovedet på kroppen, kirken, der er begyndelsen, den førstefødte fra de døde, for at han i alle ting kan have den overherredømme. For det glædede Faderen, at i ham skulle hele fylden bo ”(Kolosserne 1: 15-19).

St. Paulus 'lære systematiserede Guds åbenbaring i Kristus og Jesu tjeneste i hans tid på jorden. En markant og ubestridelig komponent i dette åbenbaringssystem er, at Jesus Kristus er gudsbillede. Så med børnagtige ord for at besvare det barnlige spørgsmål, må vi sige, "hvis du vil se Gud, skal du se til Herren Jesus Kristus."

Dette svar kan muligvis frembringe et andet spørgsmål, ”Nå, hvis det er tilfældet, hvordan så Jesus så ud?” Barmhjertigt og i den almægtige Guds visdom gav Bibelen ikke en beskrivelse af Jesu fysiske træk. Selvom der har været kunstneriske gengivelser af denne mand, der kom fra David, som kom fra nord for Jerusalem, der var af den semitiske race, dvs. etnisk gruppe, ved vi ikke præcist, hvordan Jesus så ud. Det er en trist kommentar til sjæle fra ugenererede mænd, at den allerførste skildring, vi har af Jesus, er en romersk graffiti-skitse fra det første århundrede af en mand på et kors med et æselhoved. Den anonyme kunstner, der formodentlig håner en kollega med imperialist, med titlen på hans værk, "" Alexamenos tilber [hans] Gud. ”Den lineære figur har hove for fødder. En anden figur, tilsyneladende en troende, tilber billedet. Ikke mindre end Tertullian ( 160-240), den berømte kirkefader, skrev om romerske embedsmænd og almindelige mennesker, der nedrivede Jesu person og dehumaniserede Jesu disciple med denne graffiti-kunst, som må have været meget populær for kirkefaderen at nævne det. Tertullianus skrev, ”Han [Jesus på korset, afbildet i graffiti] har ørerne på en røv og en kløvfod, bærer en bog og er klædt i en toga.” Jeg må indrømme, at når jeg skriver dette, er min sjæl dybt bevæget af Tertullians ord. Vil mænd for evigt stå ved korset og håne på vores kære frelser? Åh, vi må elske ham. Han er ikke rækken af ​​romersk graffiti. Jesus er Guds Lam.

Efter denne spottende karikatur er Jesus afbildet af troende i flere fortællinger fra Skriften. Han tegnes som den gode hyrde, som et spædbarn, da magien besøgte, og i helbredelsen af ​​en lammet. Konger og adelsmænd, velhavende købmænd og deres hustruer blev rutinemæssigt beskrevet af de fysiske træk. Jesus beskrives kun af, hvad han gjorde for os: Han levede det liv, vi ikke kunne leve, og han døde en synders død, så vi kunne tilgives. Jesaja beskrev ham:

”Hvem har troet på vores rapport? Og til hvem er Herrens arm blevet åbenbaret? Thi han skal vokse op for ham som en blød plante og som en rod ud af tør jord. Han har ingen form eller komedie; Og når vi ser ham, er der ingen skønhed, som vi skal ønske ham. Han bliver foragtet og afvist af mennesker, en mand af sorg og kendt af sorg. Og vi skjulte, som det var, vores ansigter for ham; Han blev foragtet, og vi respekterede ham ikke. Sikkert, han har båret vores sorg og båret vores sorg; Alligevel vurderede vi ham slået, slået af Gud og plaget ”(Jesaja 53: 1-4).

Så den Hellige Ånd, den tredje sande person af den ene sande Gud, tildækker de fysiske træk ved Jesus, og dermed inkarnerer den Almægtige Gud. Så Jesus ud som sin forfader, David?

”Så han sendte og bragte ham ind. Nu var han rødmodig, med lyse øjne og flot. Og Herren sagde: Stå op, salve ham; for dette er den ”(1 Samuel 16:12).

Måske. Vi ved det ikke. Jesus modtog sit nødvendige pagtforhold til David gennem adoption i Josefs linje. Men uanset hvilke fysiske egenskaber Jesus har, dette ved vi: vi ved, at han levede, Han døde, Han rejste sig igen, Han steg op, og Han kommer igen. Enhver tale om ”hvordan Gud ser ud” skal være opmærksom på den kætteri, der kaldes Docetism. Docetismarose i kirken, mens apostlen Johannes stadig levede og skrev. Den græske, Dokeo, betyder "vises" eller "lighed". Selvom "oprindelsen af ​​docetismen forbliver uklar", talte gnostiske ledere om, at Jesus kun "syntes" at være menneskelig. Fordi de mente, at materielt stof var ondt, insisterede de på, at Jesus ikke kunne være Gud i kødet. Han syntes kun at være menneskelig. En sådan idé blev forsvarligt tilbagevist af apostlen Johannes:

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. . . Og Ordet blev kød og boede iblandt os, og vi så hans herlighed, herlighed som af den enbårne fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. (Johannes 1: 1, 14 NASB).

”På denne måde kender du Guds Ånd: enhver ånd, der bekender, at Jesus Kristus er kommet i kødet, er fra Gud; og enhver ånd, der ikke bekender Jesus, kommer ikke fra Gud; dette er antikristens ånd, som I har hørt, at den kommer, og nu er den allerede i verden ”(1 Johannes 4: 2-3 NASB).

Hvordan ser Gud ud? Se til Jesus for at finde dit svar.

3. Gud i Kristus ligner dig. Bedre sagt, du ligner ham.

Apostlen Johannes giver os vores bibelske sammenfatning af sagen: ”Ingen har set Gud på noget tidspunkt; den enbårne Gud, der er i Faderens skød, han har forklaret ham ” (Johannes 1:18 NASB).

Men som vi har set i vores undersøgelse, får vi ikke en detaljeret beskrivelse af vores Herre Jesus. Når han skjuler Herrens træk, er han imidlertid mere tilgængelig for dig og mig. Ligesom Han blev født i en krybbe, hvor både hyrder og aristokrati var i stand til at henvende sig til ham, bliver han også præsenteret for dig i Skriften, så alle kan komme. Vi er skabt efter Guds billede. ”Guds billede”, imago Dei, er i dig. Og forskellen mellem dig og alle de andre levende ting i skabelsen er, at du har evnen til at kommunikere med Gud.

Gud er kommet til dig i sin evige søn, Jesus. Jesus er det fulde udtryk for den treenige Gud. Hvis du vil se Gud, så se til Jesus. Han efterlod ikke en skitse, et maleri eller en litterær beskrivelse af Hans fysiske træk. Han forlod sit ord og sin ånd for at tale til den dybeste del af dit liv. Han er tilgængelig for dig. Kom til ham nu. Og når du omvender dig og stoler på Kristus alene som den opstandne og levende Gud, vil du uden tvivl sige med psalmisten:

”En ting har jeg bedt om Herren, som jeg vil søge efter: at jeg kan bo i Herrens hus alle mine dage i mit liv for at se på Herrens skønhed…” (Salme 27: 4 ESV) .

Hvordan ser Gud ud? Efter psalmisten henvender vi os måske til poesi og hymnody for at svare. Når du ved, at dine synder er tilgivet, og al skabelsens Gud er din egen Fader, ligner Gud den, du har ønsket dig hele dit liv. Når du derefter modtager ham ved tro, synger du med successive generationer af kristne,

Fairest Lord Jesus

Fairest Lord Jesus,

Lineal af al natur,

O af Gud og mennesket Sønnen,

Du vil elske,

Du vil jeg ære,

du, min sjels herlighed, glæde og krone.

Smuk frelser!

Herre over alle nationer!

Guds søn og menneskesøn!

Ære og ære,

ros, tilbedelse,

nu og for evigt være din.

Bemærkninger:

1. Se f.eks. Karl Barth, GW Bromiley og TF Torrance, Church Dogmatics (London: T. & T. Clark International, 2004), 186. ”Mænd er simpelthen mand og kvinde. Uanset hvad de ellers er, er det kun i denne differentiering og forhold. Dette er den særlige værdighed, der er knyttet til sexforholdet. Det er fuldstændigt kreativt og fælles for mennesker og dyr. Men som det eneste virkelige princip om differentiering og forhold, som den oprindelige form ikke kun af menneskets konfrontation med Gud, men også for alle samleje mellem menneske og menneske, er det det sande humanum og derfor det ægte skabelsesbillede af Gud. ”

BIBLIOGRAFI

Barth, Karl, GW Bromiley og TF Torrance. Kirkehundmatik . London: T. & T. Clark International, 2004.

Goldstein, Ronnie og Guy G Stroumsa. ”De græske og jødiske oprindelser af docetisme: Et nyt forslag.” Zeitschrift für Antikes Christentum 10, nr. 3 (2007): 423–441. Åbnede 24. august 2019.

MacDonald, James M. Life and Writings of St. John ... New York: Scribners, 1880.

Niang, AC og C. Osiek. Tekst, billede og kristne i den græsk-romerske verden: En festskrift til ære for David Lee Balch . Pickwick Publications, 2011.

Slick, Matt. "Docetism | Hvad er docetism?"

Solin, Heikki, Marja Itkonen-Kaila og Veikko Väänänen. Graffiti Del Palatino: Paedagogium . Institutum Romanum Finlandiae, 1966.

Taylor, Joan E. Hvordan lignede Jesus? Edinburgh: T og T Clark, 2019.

Martyrdom of St. Polycarp, AD 236: Den encykliske brev fra Smyrna-kirken om Martyrdom of the Holy Polycarp. Willits, Californien: Eastern Orthodox Books, 1980.

Christian Classics Ethereal Libray Kilder fra Calvin College

“Johannes apostlen”

“Alexamenos og hedenske opfattelser af kristne”

”Tertullian”

Interessante Artikler